Back

PRESS RELEASE OF THE EMBASSY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

Unofficial translation 

We took note of the interview with Minister of Foreign Affairs of the Netherlands Halbe Zijlstra that was published on February 12 in the Dutch newspaper “de Volkskrant”. In that interview the minister contrary to his previous statements admitted that he had not been present at the meeting of Shell’s senior management with the Russian President in 2006 when, according to Minister Zijlstra, President Vladimir Putin allegedly spoke about his ambition to create a “Great Russia” that would include Belarus, Ukraine, the Baltic states and Kazakhstan.

The Foreign Minister’s statement is being widely commented in the Netherlands. Prime Minister Mark Rutte and a number of prominent politicians and parliamentarians have spoken their minds.

We are not in a position to comment on their assessments of Minister Zijlstra’s actions. We consider it as an internal affair of the Netherlands.

At the same time we cannot ignore how perceptions of Russia’s aggressive intentions are being persistently propagated in the Dutch public opinion. As we can see, this is the reason behind this whole story with the alleged meeting between Minister Zijlstra and President Putin.

According to the Foreign Policy Concept of the Russian Federation, our actions in the international arena are aimed at promoting relations with all countries on an equal basis and with respect for the interests of each other. Russia stands against strengthening one’s security by weakening the security of others. The Russian President has repeatedly advocated for the creation of a common economic and humanitarian area from the Atlantic to the Pacific Ocean.

The attempts to attribute to Russia “great-power ambitions” and the desire to recreate “the Soviet Empire” do not hold up against any criticism. This can only be heard from those who are interested in presenting Russia as an enemy and who under the pretext of the notorious “Russian threat” keep pushing NATO military infrastructure eastwards, therefore consciously provoking military confrontation.

In the Netherlands Russia is being blamed for disseminating disinformation. Dutch officials are constantly making such unfounded statements. Sadly, Dutch media outlets are willingly spreading the idea conceived in someone’s inflamed imagination that Russian authorities are obsessed with creating a “Great Russia”. Moreover, it is presented as something self-evident and not requiting any proof. Isn’t this an example of fake news directed against our country?

We would like to hope that common sense will prevail, and that in the end the Netherlands will return to the understanding that Russia is an indispensable partner in the struggle against new challenges and threats.

Onofficiële vertaling uit het Russisch

 

 

Ambassade van de Russische Federatie in het Koninkrijk der Nederlanden

PERSBERICHT

13 februari 2018

We hebben kennis genomen van het vraaggesprek van Minister H.Zijlstra van Buitenlandse Zaken van 12 februari met de “Volkskrant” waarin hij in tegenstelling tot zijn eerdere beweringen toegeeft dat hij niet aanwezig was op een bijeenkomst van de top van Shell met de Russische President in 2006 toen volgens de bewindsman Vladimir Poetin een opmerking maakte over zijn wens een “Groot Rusland” samen met Wit-Rusland, Oekraïne, de Baltische staten en Kazachstan tot stand te brengen.

Deze bewering van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken wordt uitvoerig becommentarieerd in Nederland. Minister-president M.Rutte en een aantal prominente politici en leden van het Parlement hebben hier ook op gereageerd.

We geven geen commentaar over hun beoordelingen van de daad van dhr. Zijlstra. We beschouwen dit als een interne aangelegenheid van Nederland.

Tegelijkertijd voelen we ons genoodzaakt te reageren op de aanhoudende pogingen om in de Nederlandse maatschappij het beeld van agressieve voornemens van de Russische leiderschap te creëren waaronder het hele nepverhaal met vermeende deelname van dhr. Zijlstra aan een ontmoeting met V.Poetin.

Het gedrag van ons land in de internationale arena – zoals het staat verankerd in het concept van het buitenlands beleid van de Russische Federatie – is gericht op de versterking van betrekkingen met alle staten op basis van gelijkheid en met respect voor elkaars belangen. Rusland pleit ervoor dat niemand zijn veiligheid mag versterken ten koste van andere landen. De Russische President heeft zich herhaaldelijk uitgesproken ten gunste van opbouw van een gemeenschappelijke economische en humanitaire ruimte van de Atlantische tot aan de Stille Oceaan.

De pogingen om aan Rusland “ambities van een grote mogendheid” en het streven naar het herstel van het “Sovjet Rijk” toe te schrijven kunnen geen toets der kriek doorstaan. Dat zeggen uitsluitend diegenen die een vijandbeeld van Rusland willen creëren en onder het mom van de notoire “Russische dreiging” de militaire infrastructuur van de NAVO verder richting het Oosten laten oprukken, opzettelijk provocerend een militaire confrontatie.

Rusland wordt in Nederland beschuldigd van het verspreiden van desinformatie. De officiële vertegenwoordigers van het Koninkrijk maken hierover geregeld ongegronde opmerkingen. Het is spijtig genoeg dat de Nederlandse media al te graag het in iemands zieke verbeelding ontstane idee verspreiden alsof de Russische leiderschap geobsedeerd is door de manie van een “Groot Rusland”. Bovendien wordt dat aangeboden als iets vanzelfsprekends waarvoor geen bewijs nodig is. Is dit geen voorbeeld van “nepnieuws” gericht tegen ons land?

We zouden graag er op rekenen dat het gezond verstand zal zegevieren en dat men in Den Haag uiteindelijk Rusland weer zal beschouwen als een onmisbare partner in de strijd tegen nieuwe uitdagingen en bedreigingen.