THE EMBASSY DIPLOMATIC STAFF

Name

Position

1

Alexander V. SHULGIN

Ambassador, Permanent Representative to the OPCW

2

Igor S. VISHNEVETSKY

Deputy Permanent Representative to the OPCW

3

Boris A. ZHILKO

Minister-Counsellor

4

Vladimir N. IVANOV

Senior Counsellor

5

Vladimir V. NAYDENOV

Senior Counsellor

6

Ilya A.KOMSHILOV

Counsellor

7

Alexander V. SAMARSKIY

Counsellor

8

Oleg V. PUGAEV

Counsellor

9

Konstantin A. GRANOVSKIY

1 Secretary

10

Denis S. ZHUYKOV

1 Secretary

11

Sergey B. MIKHALEV

1 Secretary

12

Igor A. RYABOV

1 Secretary

13

Yuri G. URAKSIN

1 Secretary

14

Nikita N. KUZNETSOV

1 Secretary

15

Konstantin V. BAKHTIN

2 Secretary

16

Alexey S. DMITRIEVSKIY

2 Secretary, Press-Secretary

17

Sergey A. ZAKHAROV

2 Secretary

18

Alexander V. KUKLIN

2 Secretary

19

Victoria V. GONCHAROVA

3 Secretary

20

Sergey P. LARIONOV

3 Secretary

21

Konstantin A. MOSKOVKIN

3 Secretary

22

Victor V. SHLIKHUNOV

3 Secretary

23

Sophia I. DROZDOVA

Attaché

24

Natalia V. KABANOVA

Attaché

25

Vyacheslav V. KRIGER

Attaché

26

Anton D. NAUMKIN

Attaché

 

 

Military Attaché

Name

Position

1

Andrey Y. GUGNAYEV

Military Attaché

2

Vladimir A. GREKOV

Assistant Military Attaché

3

Sergey N. TSAPLEV

Assistant Military Attaché